Stavebné sporenie

Stavebné sporenie

Stavebné sporenie má u nás dlhú tradíciu a ide o jeden z mála spôsobov, ktoré v prípade sporenia a zhodnocovania úspor podporuje aj priamo štát a to cez svoju štátnu prémiu. Ako vyplýva už z názvu tohto produktu, jeho základom je sporenie za účelom zabezpečenia bývania, čo v praxi znamená nielen stavbu, ale tiež kúpu nehnuteľnosti.

Čo je stavebné sporenie a aký má význam

Ako stavebné sporenie sa myslí sporiaci produkt, ktorý kombinuje odkladanie pravidelných úspor, ich zhodnocovanie úrokom a prémiou a prípravu na úverovanie.

Súčasťou stavebného sporenia je totiž aj stavebný úver, ktorý tvorí časť konečnej sumy, na ktorú si sporíte. Sporiteľ si dá na úvod cieľ nasporiť istú sumu, napríklad za účelom kúpy, stavby alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti či bývania, pričom po dosiahnutí tejto sumy mu sporiteľňa vyplatí zhodnotené úspory a zároveň poskytne výhodný úver.

Medzi najdôležitejšie vlastnosti a výhody sporenia patria:

  • zhodnocovanie nasporených peňazí cez úrokovú sadzbu, ktorá sa môže líšiť podľa sporiteľne, spoločne so štátnou prémiou, tá je maximálne 70 € ročne
  • cieľom sporenia je dosiahnuť určitú cieľovú sumu, ktorá je tvorená nasporenými peniazmi, ale aj stavebným úverom, ktorý sporiteľňa k sporeniu poskytne
  • prv, ako dosiahnete cieľovú sumu alebo jej nejaké percento, môžete si požičať aj tzv. medziúver, ten sa hodí vtedy, ak chcete financovať zámer postupne
  • k sporeniu ponúka štát aj štátnu prémiu, ktorá tvorí 2,5 % z nasporenej sumy za rok, je tu však obmedzenie, že štátna prémia môže byť najviac 70 € ročne

Stavebné sporiteľne u nás

Stavebné sporenie u nás ponúka niekoľko sporiteľní, ktoré sa na tento finančný produkt špeciálne zameriavajú. Nie je ich toľko, ako bánk, no výber je dostatočný.

Medzi najvýznamnejšie stavebné sporiteľne u nás patrí trojica Wustenrot, Prvá stavebná sporiteľňa a ČSOB stavebná sporiteľňa. Táto trojica ponúka stavebné sporenie komplexne, čiže aj s možnosťou čerpania všetkých výhod, zaujímavého zhodnotenia a najmä s možnosťou úverovania, či už prostredníctvom stavebného úveru alebo medziúveru.

Okrem klasického stavebného sporenia si môžete založiť aj rodinné stavebné sporenie, ktoré je určené pre sporenie 2 alebo viacerých osôb, prípadne môžete založiť aj stavebné sporenie pre deti do 18 rokov, čiže svojim potomkom, ktorým sporíte dlhšie.

Podmienky a parametre stavebného sporenia

Stavebné sporenie nie je iba o finančných výhodách, ale aj o niektorých iných podmienkach a parametroch. Jeho zmyslom je prefinancovanie bývania, či už ide o stavbu, rekonštrukciu alebo kúpu. Aby ste ho využili naplno, zamerajte sa na jeho parametre. Pre sporenie môžete využiť aj sporiace účty.

Tu sú najdôležitejšie podmienky týkajúce sa sporenia:

Úročenie a zhodnotenie: Základom sporenia je zhodnotenie nasporených financií, čiže ich zúročenie úrokovou sadzbou. Tá býva na rozdiel od bežných vkladových produktov vyššia, ako je tomu v bankách, obvykle sa pohybuje okolo 1 až 2 % ročne. Zhodnotenie sa vzťahuje na celú sumu, ktorú budete mať na konci roka na účte stavebného sporenia.

Štátna prémia: Druhou dôležitou časťou stavebného sporenia je štátna prémia. Tá je dosť podstatnou časťou výnosu, nakoľko predstavuje až 2,5 % z nasporenej sumy v daný rok, čiže štát vám prispeje 2,5 % podielom z toho, čo ste si sami nasporili. Je tu však obmedzenie na absolútnu sumu, konkrétne sa jedná o 70 € za rok, viac získať nemôžete.

Medziúver a stavebný úver: Súčasťou sporenia sú aj úvery, ktoré slúžia, podobne ako celá nasporená suma, na pokrytie výdavkov týkajúcich sa bývania. Úrok býva obvykle výhodnejší, ako je tomu pri bežných úveroch, zvyčajne okolo 1 až 2 %, pričom veľa závisí od konkrétnej sporiteľne a od toho, či ide o medziúver alebo už o riadny stavebný úver. Pre výstavbu alebo rekonštrukciu domu či bytu je možné využiť aj pôžičku na bývanie či bezúčelový úver, ktorý už samozrejme nebude až taký výhodný.

Poplatky: Zabúdať netreba samozrejme ani na poplatky, ktoré sú podstatnou časťou nákladov na stavebné sporenie. Prvým poplatkom je ten úvodný, ktorý vychádza z cieľovej sumy a je vypočítaný ako isté percento, prípadne podľa nejakých limitov. Druhý poplatok je ročný a teda pravidelný, ide o poplatok za vedenie účtu stavebného sporenia.

Úrok a štátna prémia na stavebnom sporení

Zrejme tou najdôležitejšou výhodou, kvôli ktorej si ľudia stavebné sporenie uzavrú, je výhodnejšie zhodnotenie nasporených peňazí. To pozostáva z úroku a prémie.

Pokiaľ ide o úrok, ten je pri stavebnom sporení jeden z najvyšších v porovnaní so všetkými produktmi na trhu, vrátane bankových vkladov alebo termínovaných účtov. Úročenie je bežne okolo 1 %, v prípade splnenia nejakých dodatočných podmienok však môže byť aj oveľa viac. Úrok je pripisovaný vždy raz za rok, obvykle na konci kalendárneho roka.

Štátna prémia je suma, ktorou štát prispieva po splnení podmienok k nasporeným peniazom na účte stavebného sporenia. Pre tento rok je prémia na úrovni 2,5 % zo všetkých vkladov, najviac 70 €. Aby ste štátnu prémiu získali, váš hrubý mesačný príjem nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mzdy a tiež nesmiete čerpať pri sporení medziúver.

Stavebná sporiteľňa prémia

Čo zvážiť pri výbere a porovnaní stavebného sporenia

Pokiaľ ide o výber stavebnej sporiteľni a konkrétneho produktu stavebného sporenia, určite sa nespoliehajte iba na nejaké dojmy či reklamu, ale na prehľadné porovnanie.

Pri ňom si všímajte nasledovné faktory a podmienky:

  • aký úrok stavebná sporiteľňa pri sporení ponúka, ten do veľkej miery rozhoduje o tom, aké bude finančné zhodnotenie a to bez ohľadu na štátnu prémiu
  • aké poplatky sú spojené so stavebným sporením, najmä poplatok za uzavretie na úvod a následne pravidelný ročný poplatok účtovaný na úvod roka
  • akú cieľovú sumu musíte nasporiť, aby ste mohli požiadať o stavebný úver a za akých podmienok môžete stavebný úver získať, nielen tých finančných
  • aké sú možnosti medziúveru a aké sú možnosti predčasného čerpania financií na stavebnom sporení, najmä ak ide o dokladovanie účelu použitia

Čo sa týka výberu stavebnej sporiteľni a stavebného sporenia, minimálne s finančným porovnaním, úročením, poplatkom a cieľovou sumou vám pomôžu aj online kalkulačky a porovnávače. V nich zistíte, ktorá sporiteľňa má najlepšie podmienky.