Novinky

23.01.2017
Nový obracač Krone KWT 1300

Nový obraceč KWT 1300 doplňuje výrobní program Krone

Viac info>>
 
25.08.2015
Bioplynové stanice

Výstavba bioplynových staníc na klúč !!!

Viac info>>
 
26.05.2015
Dealer KOMATSU FOREST SLOVENSKO

Agropret-pulz, a.s. sa stáva výhradným dovozcom pre KOMATSU FOREST na Slovensku

Viac info>>
 
Archív noviniek >>

Obce, projekčné kancelárie a firmy zaoberajúce sa spracovaním odpadov.

Pre obce a subjekty zaoberajúce sa nakladaním s odpadmi ponúka spoločnosť Agropret-pulz,a.s. viacero riešení, hlavne pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom. V závislosti od použitia spracovaného bioodpadu ponúka naša firma v zásade dve línie strojov:

Štiepkovače na výrobu drevoštiepky prednostne určenej na energetické účely.

Štiepkovče značky NHS spracujú orezy drevín a ostatný drevený materiál na drevoštiepku, ktorej veľkosť si môže zákazník voliť v závislosti od typu stroja. Štiepkovače NHS ponúkame v dvoch radoch – traktorový rad (štiepkovače nesené na trojbodovom závese traktora) a motorový rad (štiepkovače s vlastným dieslom motorom nesené na podvozku). Podrobnú špecifikáciu oboch radov nájdete tu.

Rezacie a miešacie vozy na výrobu frakcie prednostne určenej na spracovanie na kompostárni.

Tam, kde nie je potrebné upraviť biologicky rozložiteľný odpad na frakciu použiteľnú na energetické účely ponúka naša firma rezacie a miešacie vozy SEKO.

Rezacie a miešacie vozy SEKO novej generácie SAM 5 predstavujú najúčinnejšiu a zároveň najjednoduchšiu technológiu na rezanie a miešanie biologicky rozložiteľných odpadov pre ich ďalšie spracovanie a prípravu na kompostovanie.

Rezanie a dôkladné premiešanie vstupných surovín je základnou podmienkou pre úspešný priebeh kompostovania. Použite rezacieho a miešacieho voza SEKO zabezpečí rovnomerné rozomletie a porezanie materiálu a zároveň je materiál dôkladne premiešavaný.

Rezanie a miešanie spôsobuje „rozpitvanie“ materiálu na vlákninu pomocou dvoch nízkootáčkových závitoviek, ktoré sú vybavené protibežnými skrutkovnicami, hviezdicovými rezacími nožmi a protiostriami. Takto rozvláknený materiál je potom mikroorganizmami spracovaný neporovnateľne rýchlejšie, ako napríklad výstup z bežne používaných štiepkovačov.

Bioodpad je nutné z miesta jeho vzniku doviezť na kompostáreň. Potom musí byť podrvený a následne na to namiešaný v optimálnom pomere. Nakoniec sa musí namiešaný odpad homogenizovať. Mobilný rezací a miešací voz SEKO vám tieto úkony zabezpečí jednou jazdou vaším zvozovým rajónom.

Rezací a miešací voz SEKO je možné vybaviť hydraulickou rukou na nakladanie materiálu. Špeciálny rám na váženie komponentov vám zabezpečí presné váženie vstupných surovín. V prípade potreby je možné premiešavaný materiál zvlhčiť galvanizovaným potrubím na vrchnej hrane miešacieho priestoru s napojením na externý zdroj vody. Hydraulický systém na vyklápanie kontajnerov, umiestnený v zadnej časti vozu umožňuje prácu s kontajnermi rôznych veľkostí a kapacít.

Tabuľka kapacity a výkonu ťahaných vozov SEKO

Model Kapac. (m³) Dĺžka (mm) Šírka (mm) Výška (mm) Hmotnosť (kg) Výkon (kW/HP) Výkon (m³/h)
450/90 GC/T 9 5404 1905< 2391 4200 37/50 25/30
500/110 GC/T 11 5708 2045 2406 5200 59/80 35/40
500/150 GC/T 15 6308 2045 2656 5700 66/90 40/45
600/170 GC/T 17 6726 2335 2791 7500 80/110 45/50
600/200 GC/T 20 7326 2335 2791 7900 80/110 55/60
600/230 GC/T 23 7406 2335 3000 8400 89/120 65/70
650/250 GC/T 25 8013 2557 3159 10100 118/160 75/80
700/300 GC/T 30 8730 2657 3264 11600 185/250 80/100

Na prekopávanie kompostu ponúkame samochodné prekopávače SEKO a na osievanie hotového komposu máme v ponuke Separátory SEKo s dieslovým motorom, alebo elekromotrom.

Podrobnú špecifikáciu rezacích a miešacích strojov SEKO nájdete tu.