Bioplynové stanice

Základy kogenerácie

Pojem kogenerácia označuje modernú technológiu kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla. Na rozdiel od klasických elektrární, v ktorých je teplo vzniknuté pri výrobe elektrickej energie vypúšťané do okolia, využíva kogeneračná jednotka toto teplo na vykurovanie. Šetrí tak palivo i finančné prostriedky potrebné na jeho nákup.
Vo všetkých elektrárňach sa elektrická energia vyrába pomocou elektrického generátora, roztočeného turbínou. Okrem vodných elektrární poháňa turbínu para, ktorá sa väčšinou získava spaľovaním uhlia, alebo štiepením jadra uránu. Veľkú časť tepla však technológia nedokáže využiť a je bez úžitku vypúšťané do ovzdušia. Účinnosť výroby v tepelných elektrárňach sa pohybuje okolo 30 % , najmodernejšie paroplynové elektrárne majú účinnosť cca 50 %. K ďalším stratám vo výške asi 11% dochádza pri transformácii a diaľkovom prenose elektrickej energie.
V kogeneračnej jednotke vzniká elektrická energia rovnakým spôsobom ako v iných elektrárenských zariadeniach. K roztočeniu elektrického generátora tu ale prichádza pomocou piestového spaľovacieho motora. Motory v kogeneračných jednotkách sú štandardne konštruované na zemný plyn, môžu však spaľovať i kvapalné alebo plynné palivá. Teplo, ktoré sa v spaľovacom motore uvoľňuje, je prostredníctvom chladenia motora, oleja a spalín efektívne využívané. Vďaka tomu sa účinnosť kogeneračných jednotiek pohybuje v rozmedzí 80 – 90 %.

Štúdia vlastností maštaľného hnoja pred a po fermentácii, podľa výsledkov laboratórií firmy Schmack – Viessmann Group

  • Po fermentácii - zredukovaný obsah sušiny kvôli poklesu organickej zložky: pri množstve: 10,000ton/ročne, predpokladanej sušine 24%, 82% organickej sušiny, degradačný stupeň 53% (priemerná hodnota pre maštaľný hnoj)
  • 10,000 x 0,24 x 0,82 x 0,53 = 1043 ton/rok
  • 10,000 – 1043 = 8957 ton/rok (ako hnojivo)
  • Množstvo 1043 t ročne treba nahradiť pozberovými zvyškami alebo medziplodinou.
  • Sušina pred fermentáciou je okolo 24% a po fermentácii okolo 10% (samozrejme musí byť použitá voda a tekutá fáza separácie pre oddelenie alebo kombinácia s inými tekutými substrátmi)
  • Hodnota hnojiva samozrejme závisí od kombinovania s inými substrátmi.

Fakty ohľadom maštaľného hnoja fermentovaného anaeróbnou fermentáciou:

Ph: menej prchavých mastných kyselín, tým pádom zníženie leptavých účinkov na rastlinnú populáciu, vzhľadom k vyššej hodnote pH, ale väčšie riziko straty dusíka pomocou odparovania amoniaku.

Zápach: menej obťažuje vďaka zníženému obsahu prchavých mastných kyselín.

Tekutosť, organické látky: Vzhľadom k degradácii organickej sušiny, je degradovaná mikroorganizmami, uhlíkový ión [C] je pripojený k vodíkovým iónom [H] na vytvorenie molekuly metánu plynu [CH4]), fermentovaný hnoj s nižším obsahom sušiny ma vyššiu tekutosť, preto ho rastliny ľahšie prijímajú  a preniká rýchlo do pôdy a kontaminácia plodín je nižšia.

Celkový dusík a dusík amónny: V rámci procesu kvasenia celkové množstvo dusíka nie je ovplyvnené, pretože rozklad organickej hmoty a podiel amónneho dusíka sa zvyšuje nepriamo úmerne k poklesu organicky viazaného dusíka.

Ďalšie živiny: sú málo ovplyvnené fermentačným procesom a zostávajú viacmennej neporušené.

Hnojivo je pre rastliny dostupnejšie po anaeróbnej fermentácii. V digestáte sú stále všetky dôležité rastlinné živiny (N, P, K, Mg, stopové prvky, atď), iba uhlík uniká s plynom.

Späť

Novinky

23.01.2017 Nový obracač Krone KWT 1300

Představujeme vám nový obraceč Krone KWT 1300. Jedná se o tažený rotorový obraceč píce s pracovním záběrem 13,1 m, který je vhodný nejen pro velké zemědělské podniky, ale i pro podniky poskytující služby.

Viac info
25.08.2015 Bioplynové stanice

Bioplynové stanice

Pojem kogenerácia označuje modernú technológiu kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla. Na rozdiel od klasických elektrární, v ktorých je teplo vzniknuté pri výrobe elektrickej energie vypúšťané do okolia, využíva kogeneračná jednotka toto teplo na vykurovanie. Šetrí tak palivo i finančné prostriedky potrebné na jeho nákup.

Viac info
26.05.2015 Dealer KOMATSU FOREST SLOVENSKO

Dealer KOMATSU FOREST SLOVENSKO

Agropret-pulz, a.s. sa stáva výhradným dovozcom pre KOMATSU FOREST na Slovensku

Viac info

Kontakt

Agropret pluz a.s., Sereďská cesta 740,
920 03 Šulekovo - Hlohovec, Slovensko
Tel.: +421 33/73 209 31
E-mail: info@agropretpulz.sk

Mobilná verzia